Geology, geography and global energy

Scientific and Technical Journal

BARMIN ALEXANDER NIKOLAEVICH

Dean of the Department of Geology and Geography
Head of the Chair of Ecology, Environment Management, Land Regulation and Life Safety Advanced training
The course of the advanced training “Rethinking Engineering Education – the CDIO Workshop”) (2012)
The course of the advanced training “ASU - Fast-Responding Organization” (2011)
The course of the advanced training “Creation of Competitive Educational Territory Environment: Strategy of the Development of Innovative Educational Systems and Institutions” (2011)
A. Barmin is an author of 281 scientific works and 30 intellectual property objects, Head of 5 grant projects.

The most relevant publications
 1. Barmin A. N., Tatarintsev S. A. Sovremennye problemy otsenki riska na ekologicheski opasnom proizvodstve. Ekologicheskie problemy prirodnykh i urbanizirovannykh territoriy [Present-day Issues of Risk Assessment in Environmentally Hazardous Production]. Environmental Challenges of Natural and Urban Lands. Astrakhan, Publisher Sorokin Roman Vasilievich, 2013, pp. 73–75.
 2. Barmin A. N., Barmina E. A., Shuvaev N. S., Kolchin E. A., Kolchina L. V. Konflikty v prirodopolzovanii Astrakhanskoy oblasti, kak istochnik ugrozy i riska narusheniya ustoychivogo razvitiya regiona [Disputes in the Environmental Management of the Astrakhan Region as a Threat and Risk of the Disorder of the Region Sustainable Development]. Geograficheskiy vestnik, 2012, vol. 4, pp. 21–29.
 3. Barmin A. N., Kolchin E. A., Shuvaev N. S. Istoriko-geograficheskiy analiz prirodno-ochagovykh zabolevaniy na nizhney Volge [Historical and Geographical Analysis of Natural and Focal Diseases in the Lower Volga Region]. Geograficheskiy vestnik, 2012, vol. 3, pp. 32–38.
 4. Barmin A. N., Sorokin A. N., Bondareva V. V., Starichkova K. A., Iolin M. M., Nikolaychuk L. F., Golub V. B. Dinamika floristicheskogo sostava soobschestv s dominirovaniem Carex acuta v severnoy chasti Volgo-Ahtubinskoy poymy [Dynamics of Floristic Composition of Communities Dominated by Carex acuta in the Northern Volga-Akhtuba Floodplain.] Ekologiya, 2012, vol. 3, pp. 177–181.
 5. Barmin A. N., Iolin M. M. Nefteprovod KTK: pochvenno-ekologicheskiy monitoring [Caspian Pipeline Consortium: Soil and Ecological Monitoring]. TEK Rossii, 2012, vol. 3, pp. 36–38.
 6. Barmin A. N., Sorokin A. N., Bondareva V. V., Starichkova K. A., Iolin M. M., Nikolaichuk L. F., Golub V. B. Dynamics of Floristic Composition of Communities Dominated by Carex acuta in the Northern Volga-Akhtuba Floodplain. Russian Journal of Ecology, 2012, vol. 3, pp. 191–195.
 7. Barmin A.N., Nasibulina B.M., Kurochkina T.F., Istelyueva A.A., Gorbunova A.G. Regionalnyie problemy razmescheniya promyshlennykh otkhodov [Regional Problems of Factory Wastes Disposal]. Astrakhan, Publ. House Astrakhan State University, 2012, p. 174.
 8. Barmin A. N., Rusakova E. G., Shuvaev N. S., Barmina E. A. Yadovitye rasteniya i zhivotnye Astrakhanskoy oblasti [The Poisonous Plants and Animals of the Astrakhan Region]. Astrakhan, Publ. Technograd, 2012, p. 127.
 9. Barmin A. N., Sidorov N. V., Mamedov M. Yu., Puchkov M. Yu., Loktionova E. G. Baza dannykh “Katalog sortov, gibridov ovoschebakhchevykh, kormovykh i tehnicheskikh kultur selektsii Vserossiyskogo NII oroshaemogo ovoschevodstva i bakhchevodstva». Aktualnyie voprosy prirodopolzovaniya v aridnoy zone Severo-Zapadnogo Prikaspiya [Database “Catalogue of Sorts, Hybrids of Vegetables, Melons, Fodder and Industrial Crops Selected by Russian Research Institute of Irrigated Vegetable and Melon Farming”. Present-day Issues of Nature Management in the Arid Zone of the North-Western Caspian Sea Region]. Moscow, Publ. House Bulletin of Russian Academy of Agricultural Sciences, 2012, pp. 179–180.
 10. Barmin A. N., Ermolina A. S., Iolin M. M. Antropogennoe vliyanie na osobo okhranyaemye prirodnye territorii Astrakhanskoy oblasti. [Anthropogenic Effect on the Specially Protected Natural Areas of the Astrakhan Region]. Voprosy stepevedeniya. Orenburg, Publ. House RAS Ural department, 2011, pp. 47–52.
 11. Barmin A. N., Bogdanov N. A., Iolin M. M. Analiz mikroelementnogo sostava pochvogrunta pri diagnostike izmenchivosti sostoyaniya urbanizirovannykh territoriy [Analysis of Soil Microelements Composition in Diagnostics of Urban Lands Instability]. Problemy regionalnoy ekologii, 2011, vol. 4, pp. 76–82.
 12. Barmin A. N., Shuvaev N. S., Kolchin E. A. Experience of Mapping Conflicts in Nature. Use on the Example of Astrakhan Oblast Arid Ecosystems, 2011, vol. 1, no. 4, pp. 278–284.
 13. Barmin A. N., Shuvaev N. S., Kolchin E. A. Opyt kartografirovaniya konfliktov prirodopolzovaniya na primere Astrakhanskoy oblasti [Experience of Mapping of Conflicts of Natural Management on an example of the Astrakhan Area]. Aridnye ekosistemy [Arid Ecosystems], 2011, vol. 17, no. 4, pp. 120–130.
 14. Barmin A. N., Mineva O. K., Akmaeva R. I., Gorelova O. I. Sovremennye problemy formirovaniya regionalnoy ekonomicheskoy politiki i mekhanizmy ee realizatsii (na primere Astrakhanskoy oblasti) [Present-Day Problems of Making of Regional Economic Policy and Mechanisms of its Implementation (in terms of the Astrakhan Region)]. Saint Petersburg, Publ. House Saint Petersburg Polytechnic University, 2011, p. 244.
 15. Barmin A. N., Komarov A. I. Severo-vostochnaya chast Volgo-Akhtubinskoy poymy: prirodnye osobennosti i rekreatsionnoe ispolzovanie [The North-Eastern Part of the Volga- Akhtuba Floodplain: Natural Peculiarities and Recreation Use]. Astrakhan, Publ. House Tekhnograd, 2011, p. 122.
 16. Barmin A.N., Iolin M.M. The estimation of the Volga Delta Biotic Complexes Variation in the Result of Climate Change. The Caspian Region: Environmental Consequences of the Climate Change (Moscow, 14–16 October 2010. Moscow, 2010, pp. 180–188.
 17. Starichkova K. A., Barmin A. N., Iolin M. M., Sharova I. S., Nikolaychuk L. F. Estimate of Vegetation Dynamics along the Transect in the Northern Part of the Volga-Akhtuba Floodplain. 19 International Workshop of European Vegetation Survey (29 April – 2 May 2010). P?cs, Publ. House University of P?cs, Hungary, pp. 121.
 18. Barmin A. N., Golub V. B., Iolin M. M., Asanova G. Z. Indikatsiya izmeneniy usloviy sredy v severnoy chasti Volgo-Akhtubinskoy poymy pri ispolzovanii shkal L.G. Ramenskogo i DCA-ordinatsii [Indexation of Environmental Conditions Changes in the Northern Part of the Volga-Akhtuba Floodplain Applying L.G. Ramenskiy’s Scales and DCA-Ordinations]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Geodeziya i aerofotosiemka, 2010, vol. 5, pp. 21–25.
 19. Sintsov A. V., Barmin A. N., Adyamova G. U. Pochvennyi pokrov urbanizirovannykh territoriy [Soil Covering of Urbanized Territories]. Astrakhan, Publ. House ATST, 2010.
 20. Kolchin E. A., Barmin A. N., Shuvaev N. S. Opasnye prirodnye yavleniya na territorii Astrakhanskoy oblasti: Monografiya [Dangerous Natural Phenomena in the Astrakhan Region: monograph. Astrakhan, Publ. Poligraphkom, 2010.
Grants
 1. 1. The organization and carrying out of the 5th anniversary international scientific and practical conference “Tourism and Recreation: Innovations and GIS-Technologies” (2012)
  Type of research: applied research
  Foundation: Russian Foundation of Fundamental Research
  Registration number: 12-05-06024-ã
  Type of grant: carrying out of conference
  Status: finished
 2. The organization and carrying out of the 31st plenary session of Geomorphological Commission of the Russian Academy of Sciences – All-Russian conference “Theoretical Issues of Cotemporary Geomorphology. Theory and Practice of Geomorphological System Study” (2011)
  Type of research: applied research
  Foundation: Russian Foundation of Fundamental Research Registration number: 11-05-06104-ã.
  Type of grant: carrying out of conference
  Status: finished
 3. The organization and carrying out of the 4th international scientific and practical conference “Tourism and Recreation: Innovations and GIS-Technologies” (2011).
  Type of research: applied research
  Foundation: Russian Foundation of Fundamental Research
  Registration number: 11-05-06021-ã.
  Type of grant: carrying out of conference
  Status: finished
 4. The development of scientifically grounded recommendations of standard loading on the natural complexes of wetlands in the Lower Volga Region under recreation (in the territory of Astrakhan and Volgograd regions and the Republic of Kalmykia) (2010–2011)
  Type of research: applied research
  Foundation: United Nations Development Programme/Global Ecological Foundation
  Registration number: 16/010.
  Type of grant: project
  Status: finished
  Project director: Kanishchev S.N.
 5. Dynamics of Land Cover of the Lower Volga Lowland (2009–2011)
  Type of research: applied research
  Foundation: Russian Foundation of Fundamental Research
  Registration number: 09-05-00183
  Type of grant: project
  Status: finished
 6. Dynamics of Land Cover of the Volga-Akhtuba Flood-Plain and the Volga Delta (1997–1999)
  Type of research: applied research
  Foundation: Russian Foundation of Fundamental Research
  Registration number: 97-04-48271-à.
  Type of grant: project
  Status: finished
Patents
 1. Smirnova Ò. S., Fyedorova N. F., Bystrova I. V., Barmin À. N., Sidorov N. V., Valov Ì. V., Egorov V. B., Avdeev V. V. Oil and Gas Basins of the World.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2013611726 issued on 04.02.2013
  Copyright holder: federal state budgetary educational institution of higher professional education Astrakhan State University (Astrakhan State University)
 2. Alieva R. R., Fakhretdinova D. R., Mamedov M. A., Gusenkov À. V., Barmin A. N., Buzyakova I. V., Dmitrieva Ì. V., Iolin Ì. Ì. Religious Objects of the Astrakhan Region.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2013620209 issued on 28.01.2013
  Copyright holder: Astrakhan State University
 3. Sidorov N. V., Nemoshkalov S. M., Loktionova E. G., Mamedov M. A., Barmin A. N. Ñhannels-Fish Ways of the Volga Delta.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2012619281 issued on 15.10.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 4. Valov M. V., Shuvaev N. S., Kolchin E. A., Sidorov N. V., Loktionova E. G., Barmin A. N. Catalogue of Sorts, Hybrids of Vegetables and Melons, Forage and Technical Crops in the Selective Breeding of All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable Production.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2012621089 issued on 19.10.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 5. Barmin A. N., Shuvaev N. S., Mamedov M. A., Sidorov N. V., Barmina E. A., Iolin M. M., Loktionova E. G., Puchkov M. Yu. Ecological Security of Food-Processing Industry Enterprises and Produced Food Products.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2012619479 issued on 19.10.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 6. Barmin A. N., Loktionova E. G., Dymova T. V., Shuvaev N. S., Barmina E. A., Mamedov M. A., Sidorov N. V., Ayupova A. K., Puchkov M. Yu. Practical Aspects of Life Safety Course Teaching.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2012619516 issued on 19.10.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 7. Shuvaeva O. O., Kolchin E. A., Iolin M. M., Barmin A. N., Mamedov M. A., Khripunova I. S., Valov M. V., Shaposhnikova S. O., Barmina E. A. Environment Impact Assessment.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2013611298 issued on 09.01.2013
  Copyright holder: Astrakhan State University
 8. Bystrova I. V., Sidorov N. V., Mamedov M. A., Shuvaev N. S., Kolchin E. A., Barmina E. A. Types of Sedimentary Rocks and their Classification
  Type: data base
  Status: certificate No. 2012621055 issued on 11.10.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 9. Barmin A. N., Iolin M. M., Tazhetdinova N. S., Mamedov M. A., Shuvaev N. S. Typical Land Deposits of Widespread Mineral Resources in the Territory of the Astrakhan Region
  Type: data base
  Status: certificate No. 2012621054 issued on 11.10.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 10. Barmin A. N., Rusakova E. G., Mamedov M. A., Barmina E. A., Sidorov N. V., Iolin M. M. Poisonous Plants of the Astrakhan Region
  Type: data base
  Status: certificate No. 2013620121 issued on 09.01.2013
  Copyright holder: Astrakhan State University
 11. Khunas L., Netaliev M. Zh., Sharova I. S., Iolin M. M., Barmin A. N., Galkina T. A., Mamedov M. A. Ecological and Anthropogenic Factors of the Volga-Akhtuba Flood Plain.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2012620752 issued on 09.08.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 12. Barmin A. N., Iolin M. M., Barmina E. A., Kolchin E. A., Sidorov N. V., Mamedov M. A., Shuvaev N. S. Geography of the Astrakhan Region.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2012619621 issued 24.10.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 13. Varaev R. A., Mamedov M. A., Khunas L., Netaliev M. Zh., Sharova I. S., Iolin M. M., Barmin A. N. Flora of Vascular Plants of the Volga-Akhtuba Flood Plain and the Volga Delta
  Type: data base
  Status: certificate No. 2012620643 issued on 29.06.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 14. Barmin A. N., Iolin M. M., Mamedov M. A., Barmina E. A., Netaliev M. Zh., Shuvaev N. S., Kolchin E. A. Environmental Characteristic of Land Cover of the Volga Delta.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2012620598 issued on 20.06.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 15. Barmin A. N., Rusakova E. G., Mamedov M. A., Barmina E. A., Netaliev M. Zh., Iolin M. M., Kolchin E. A. Poisonous Animals of the Astrakhan Region.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2012620458 issued on 23.05.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 16. Netaliev M. Zh., Mamedov M. A., Khunas L., Barmin A. N., Loktionova E. G. Main Techniques of the Determination of the Hydrochemical Indicators of Surface Waters.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2012613405 issued on 11.04.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 17. Netaliev M. Zh., Smirnova T. S., Karabaeva A. Z., Bystrova I. V., Barmin A. N. Characteristic of Ilmens (Lakes) of the Western Astrakhan Region with Ilmens and Hillocks.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2012620294 issued on 19.03.2012
  Copyright holder: Astrakhan State University
 18. Saveliev S. A., Petrov V. N., Arnaut O. I., Kolotukhin A. Yu., Barmin A. N., Kondrashin R. V. Flora of Bogdo-Baskunchak Nature Reserve.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2011620389 issued 25.05.2011
  Copyright holder: Astrakhan State University
 19. Saveliev S. A., Petrov V. N., Arnaut O. I., Kolotukhin A. Yu., Barmin A. N., Kondrashin R. V. Fauna of Bogdo-Baskunchak Nature Reserve.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2011620175 issued on 03.03.2011
  Copyright holder: Astrakhan State University
 20. Barmin À. N. Methods to Use Shells of Freshwater Mussels (Unio pictorum) in Cosmetics Production.
  Type: know-how
  Status: certificate No. 08-01-01/38 issued on 25.01.2011
  Copyright holder: Astrakhan State University
 21. Zhizhimova G. V., Barmin A. N., Loktionova E. G., Barmina E. A., Khunas L. Contemporary Ecological State of Water Bodies in City of Astrakhan.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2010620707 issued on 26.11.2010
  Copyright holder: Astrakhan State University
 22. Gakaev R. A., Mantaev Kh. Z., Avtaeva T. A., Bayrakov I. A., Iolin M. M., Barmin A. N., Loktionova E. G. Electronic Training Edition “Ecological Toxicology”.
  Type: software program
  Status: certificate No. 2010611281 issued on 15.02.2010
  Copyright holder: Astrakhan State University
 23. Barmin A. N., Kutlusurin E. S., Netaliev M. Zh., Sviridenko O. V., Mamedov M. A., Barmina E. A. Ecological Certificates of Salt Lakes of the Astrakhan Region.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2013621034 issued on 01.01.1970
  Copyright holder: Astrakhan State University
 24. Barmin A. N., Iolin M. M., Buzyakova I. V., Mamedov M. A., Sviridenko O. V. Navigation in the Astrakhan Region.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2013620959 issued on 01.01.1970
  Copyright holder: Astrakhan State University
 25. Barmin A. N., Iolin M. M., Mamedov M. A., Tamkov M. A. Dictionary in Bioengineering.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2013620958 issued on 01.01.1970
  Copyright holder: Astrakhan State University
 26. Barmin A. N., Buzyakova I. V., Iolin M. M., Babenko E. A., Netaliev M. Zh. Recreation Centers of the Astrakhan Region.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2013620226 issued on 20.02.2013
  Copyright holder: Astrakhan State University
 27. Barmin A. N., Iolin M. M., Mamedov M. A., Shabanov D. I., Barmina E. A. Living Wage in the Southern District, Northern Caucasian District and the Volga Region.
  Type: data base
  Status: certificate No. 2013620876 issued on 31.07.2013
  Copyright holder: Astrakhan State University
 28. Sharova I. S, Barmin A. N., Iolin M. M., Khunas L., Mamedov M. Yu., Barmina E. A., Netaliev M. Zh., Kolchin E. A., Shuvaev N. S. Hydrometeorological Data in Terms of the Astrakhan Region.
  Type: data base
  Status: issued certificate No. 2012620330
 29. Barmin A. N., Khunas L., Barmina E. A., Kolchin E. A., Sharova I. S. The List of Endangered Plant Species of the Astrakhan Region.
  Type: data base
  Status: issued certificate No. 2012621087
 30. Bezuglova M. S., Barmin A. N., Losev A. A., Iolin M. M., Shuvaev N. S., Barmina E. A. Data Base of Cultural and Historical Monuments of City of Astrakhan.
  Type: data base
  Status: certificate No.2010620485 issued on 20.09.2001
  Copyright holder: Astrakhan State University